Työpaikka sosionomille

Vaasan Setlementti etsii vakituiseen työsuhteeseen sosionomia.

Meillä on avoimena vakituinen sosionomin toimi tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia päihdetaustaisia muistisairaita. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä.

Sosionomin tehtäviin kuuluvat mm. hoitotyöhön osallistuminen, asukkaiden hoitosuunnitelmien päivittäminen, oma hoitaja -malli, asukkaiden hakemuksien täyttäminen, viriketoiminnan suunnittelu sekä vastaavan hoitajan työparina toimiminen.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen mukaista kelpoisuutta ts. sosionomin tutkintoa sekä asianmukaisten rokotuksen hankkimista sekä tarvittavia lääkelupia. Työnantaja tarvittaessa järjestää työnantajan kustannuksella lääkehoidon koulutukset.

Palkkaus Yksityisen sosiaalialan G 22 D sekä 5 kk:n ajalta rekrytointikorvaus 250 €/kk, joka maksetaan kesäkuun sekä joulukuun palkanmaksun yhteydessä. Työ alkaa 1.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika: 8.-24.3.2023

Lisätietoja: Katja Kristo-Lassila, vastaava hoitaja, puh: 040 631 6113

Hakemukset: katja.kristo-lassila@vaasansetlementti.fi

Kaikessa toiminnassamme arvostamme hyvää laatua. Työyhteisönä panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin.