Vaasan Setlementti etsii sairaanhoitajaa Hoivakoti Hopearantaan

Avoimena sairaanhoitajan vakituinen toimi tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia päihdetaustaisia muistisairaita. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä.

Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä.

Sairaanhoitaja vastaa yhdessä tiimin kanssa asukkaiden turvallisesta lääkehoidosta: lääkehoito, lääkehoidon kehittäminen, lääkehoidon päivittäminen (lääkelistat, lääkehoitosuunnitelma), esim. pistettävät lääkkeet sekä apteekkiyhteistyö. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös yhteistyö lääkärin kanssa: lääkärinkierrot, raportointi tiimille, lääkemuutosten teko, verinäytteiden otto, vastausten tarkistaminen sekä perushoitotyö. Sairaanhoitaja toimii myös ammatillisena tukena tiimille.

Sairaanhoitaja toimii myös vastaavan ohjaajan työparina sekä tarvittaessa vastaavan hoitajan sijaisena.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen mukaista kelpoisuutta ts. vähintään sairaanhoitajan tutkintoa sekä asianmukaisten rokotuksen hankkimista sekä tarvittavia lääkelupia.

Palkkaus Yksityisen sosiaalialan G 23 D sekä 5 kk:n ajalta rekrytointikorvaus 250 €/ kk, joka maksetaan toukokuun sekä elokuun palkanmaksun yhteydessä. Työ alkaa 15.3.2023 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Katja Kristo-Lassila, vastaava hoitaja, puh: 040 631 6113

Hakemukset: katja.kristo-lassila@vaasansetlementti.fi

Hakuaika päättyy 23.3.

Kaikessa toiminnassamme arvostamme hyvää laatua. Työyhteisönä panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin.