Sosionomi vakituiseen työsuhteeseen

Vaasan Setlementti etsii vakituiseen työsuhteeseen sosionomia Hoivakoti Hopearantaan, tehostetun palveluasumisen yksikköön.

Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia päihdetaustaisia dementikoita. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä.

Sosionomin tehtäviin kuuluvat; työvuorolistojen tekeminen, viriketoiminnan suunnittelu, hoitotyöhön osallistuminen, asukkaiden hakemuksien täyttäminen, vastaavan ohjaajan työparina toimiminen sekä vuoden ajan aina tarvittaessa vastaavan ohjaajan sijaistaminen, lääkehuolto ja siihen tarvittavat luvat.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen mukaista kelpoisuutta ts. sosionomin tutkintoa sekä asianmukaisten rokotuksen hankkimista sekä tarvittavia lääkelupia. Työnantaja tarvittaessa järjestää työnantajan kustannuksella lääkehoidon koulutukset.

Palkkaus Yksityisen sosiaalialan G 22 D sekä 5 kk:n ajalta rekrytointikorvaus 250 €/ kk, joka maksetaan joulukuun sekä toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Työ alkaa 10.10.2022. tai sopimuksen mukaan. Vastaavan hoitajan varahenkilön tehtävät noin vuoden ajan, jolloin palkkaus on G 23 D.

Lisätietoja: Katja Kristo-Lassila, vastaava hoitaja, puh: 040 631 6113

Hakemukset: katja.kristo-lassila@vaasansetlementti.fi. Hakuaika päättyy 26.9.2022.

HUOM. Etsimme Hopearantaan myös sairaanhoitajan sijaista opintovapaan ajaksi ja laitoshuoltajaa oppisopimuskoulutukseen!

Kaikessa toiminnassamme arvostamme hyvää laatua. Työyhteisönä panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin.