Sairaanhoitajan sijaisuus

Vaasan Setlementti etsii sairaanhoitajaa sijaisuuteen Hoivakoti Hopearantaan

Avoimena sairaanhoitajan sijaisuus 1.10.2022 -31.5.2023 tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia päihdetaustaisia dementikoita. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä.

Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä.

Sairaanhoitaja vastaa yhdessä tiimin kanssa asukkaiden turvallisesta lääkehoidosta: lääkehoito, lääkehoidon kehittäminen, lääkehoidon päivittäminen (lääkelistat, lääkehoitosuunnitelma), esim. pistettävät lääkkeet (lihakseen esim.), apteekkiyhteistyö. Sairaanhoitajan tehtävään kuuluu yhteistyö lääkärin kanssa: lääkärinkierrot, raportointi tiimille, lääkemuutosten teko, verinäytteiden otto, vastausten tarkistaminen sekä perushoitotyö. Sairaanhoitaja toimii myös ammatillisena tukena tiimille.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen mukaista kelpoisuutta ts. vähintään sairaanhoitajan tutkintoa sekä asianmukaisten rokotuksen hankkimista sekä tarvittavia lääkelupia.

Palkkaus Yksityisen sosiaalialan G 22 D sekä 5 kk:n ajalta rekrytointikorvaus 250 €/ kk, joka maksetaan joulukuun sekä toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Työ alkaa 1.10.2022. tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Katja Kristo-Lassila, vastaava hoitaja, puh: 040 631 6113

Hakemukset: katja.kristo-lassila@vaasansetlementti.fi

Vaasan Setlementti työpaikkana: Arvostamme kaikessa toiminnassamme hyvää laatua. Työyhteisönä panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin.