Sairaanhoitajan sijaisuus

Vaasan Setlementin Hoivakoti Hopearannassa on avoinna sairaanhoitajan sijaisuus ajalla 26.9.2022 – 31.5.2023. Hoivakoti Hopearanta on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asuu monisairaita, päivittäisissä toimissaan paljon apua tarvitsevia päihdetaustaisia muistisairaita.

Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Pyrimme edistämään asukkaita elämään mahdollisimman itsenäistä, hyvää elämää.

Kunnioitamme asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja tuemme heitä osallistumaan omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Sairaanhoitaja vastaa yhdessä tiimin kanssa asukkaiden turvallisesta lääkehoidosta: lääkehoito, lääkehoidon kehittäminen, lääkehoidon päivittäminen (lääkelistat, lääkehoitosuunnitelma), esim. pistettävät lääkkeet (lihakseen esim.), apteekkiyhteistyö.

Sairaanhoitaja toimii yhteistyössä lääkärin kanssa: lääkärinkierrot, raportointi tiimille, lääkemuutosten teko, verinäytteiden otto, vastausten tarkistaminen sekä perushoitotyö. Sairaanhoitaja toimii myös ammatillisena tukena tiimille.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen mukaista kelpoisuutta, ts. vähintään sairaanhoitajan tutkintoa sekä asianmukaisten rokotusten hankkimista.

Palkkaus: Yksityisen sosiaalialan G 22 D sekä 5 kk:n ajalta rekrytointikorvaus 150 €/kk, joka maksetaan joulukuun sekä toukokuun palkanmaksun yhteydessä.

Työ alkaa 26.9.2022. tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Sini Laurila, vastaavan hoitajan sijainen, puh: 040 631 6113.

Hakemukset: kirsi.ikaheimonen@vaasansetlementti.fi.

Vaasan Setlementti työpaikkana: Arvostamme kaikessa toiminnassamme hyvää laatua. Työyhteisönä panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin.