Olemme mukana YoungTalk21-tapahtumassa

Olemme mukana YoungTalk21-tapahtumassa

Vaasassa järjestetään keskiviikkona 11.8. kello 17-20 YoungTalk21-tapahtuma. Ilta on osa Wasa Future Festivalia, joka jatkuu lauantaihin asti. Vaasan Setlementti on mukana keskiviikon tapahtumassa, jossa pääosassa ovat nuoret. Mari K. Niemi ja Roosa Veijola, E2 Tutkimuksesta kertovat kello 19 Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeesta, jossa Vaasan Setlementtikin on osallisena.

Tule sinäkin kuuntelemaan, millaisessa Vaasassa nuoret haluavat elää!

YoungTalk21/Wasa Future Festival
Aika 11.8. klo 17-20.00
Paikka: Wasa Innovation Center

Ohjelma Program Programme

 

17.00 Tervetulosanat ● Välkomstord ● Welcome Speech

Frans Villanen, YoungTalk21 illan juontaja / kvällens konferencier / host of the evening

 

17.05 -17.30 Me luomme Tulevaisuuden Vaasan! ● Vi skapar framtidens Vasa! ● We create Future Vaasa!

Alina Östergård, pj, Vaasan nuorisovaltuusto / ordf. Vasa Ungdomsfullmäktige / chairperson, Vaasa Youth Council Edustaja, opiskelija- ja ylioppilaskunnat, Vaasan korkeakoulut / student- och studerandekårernas representant, Högskolorna i Vasa/ representative, Student Unions, Universities in Vaasa

Lukumanu Idrisu, harjoittelija, Wärtsilä / Praktikant, Wärtsilä /Trainee at Wärtsilä Yllätysvieraat / Överraskningsgäster / Surprise Guests

 

17.30 Kaupunki haltuun hackathon ● Erövra staden hackathon ● Reclaim the city hackathon

  1. Haaste/Utmaning/Challenge: Bibliodiscotheque
  2. Haaste/Utmaning/Challenge: Hjälp dalen på traven
  3. Haaste/Utmaning/Challenge: Vaasa with global eyes

Voit osallistua mihin tahansa ryhmään kiinnostuksen mukaan. Du kan delta vilken grupp du vill. You are free to join in any of the challenges.

 

18.45-19.00 Chillaustauko ● Kreativ Paus ● Creative Pause

 

19.00 Nuorten Hyvä Elämä ● Ungas Goda Liv ● Good Life for Young People Mari K. Niemi ja Roosa Veijola, E2 Tutkimus / E2 Forskning / E2 Research

 

19.20 Hackathonien päälöydökset ● Hackatons huvudsakliga resultat ● Main findings of Hackathons

 

19.45 Tulevaisuuden Vaasa – mitä seuraavaksi ● Framtidens Vasa – vad händer härnäst ● Future Vaasa- What happens next?

Mika Hakosalo, Vaasan kaupunki, Vasa stad, City of Vaasa

 

Klo 20.00 Päätössanat ● Avslutande ord ● Closing Words Frans Villanen

 

Järjestäjät ● Arrangörerna ● Organizers:

Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan kaupunki, VASEK, Platonic Partnership, Gambit, Vaasan nuorisovaltuusto, E2 Tutkimus, Åbo Akademi, VAMOK, Yrkesakademin i Österbotten, VAMIA, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan kauppakamari

Tilaisuuden suunnitteluun myös osallistuneet, muun muassa / Deltagare i planeringen av evenemanget, bland annat / Participants in the planning of the event, inter alia:

Vaasan yliopisto, Rannikko-Pohjanmaan yrittäjät ry, Ålandsbanken, Vaasan yrittäjät ry, Pohjanmaan ELY-keskus, Teknologiakeskus Merinova,Tommi Mäki/Nordic Live Productions, EnergyVaasa, Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö, Vaasan Sähkö, Nuori Yrittäjyys ry, Vaasan Setlementti

 

Ilmoittautuminen (tarjoilujen vuoksi) ● Registrering (för catering) ● Registration (due to catering), DL 9.8.2021: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/9607/lomake.html