Yleiset uutiset

Setlementin URA-palveluilla on aikaa asiakkaalle

Vaasan Setlementti on auttanut työnhakijoita ja työnantajia löytämään toisensa jo noin 20 vuotta. Hankkeilla on ollut vuosien mittaan erilaisia nimiä. Nyt työttömiä palvelee URA-palvelut Setlementtikeskuksessa Huvilakadulla.

URA-palveluiden neljä työntekijää, projektipäällikkö Sirpa Myllyniemi ja työvalmentajat Ulla MäkeläElise Uusi-Pantti ja Sirpa Koivula, ovat sekä työnhakijoiden että työnantajien apuna työllistämisen kaikissa eri vaiheissa.

”Viime vuonna 106 ihmistä löysi työkokeilu- tai työpaikan Setlementin URA-palveluiden kautta”, Sirpa Myllyniemi kertoo.

Apua ja tukea elämäntilanteeseensa sai vielä useampikin, sillä työpaikkojen lisäksi työttömiä työnhakijoita ohjattiin mm. kuntoutukseen ja koulutukseen.

”Muitakin tukitoimia on tarjolla, jos työpaikka ei ole oikea-aikainen”, Ulla Mäkelä sanoo.

Setlementissä kohdataan ihminen, ei vain työtön

URA-palvelut on Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vaasan kaupungin rahoittama työllistämisprojekti. Yhteistyö TE-toimiston kanssa on tiivistä. Työnhakijalle on helppoa, kun TE-toimisto ja Setlementtikeskus ovat melkein naapureita.

”Kävelymatka TE-toimistosta meille on lyhyt, ja olemme usein menneet asiakasta vastaan, kun hän tulee tänne ensimmäistä kertaa”, naiset kertovat.

URA-palveluiden palvelujen käyttäminen on työttömälle vapaaehtoista. Miksi tapaaminen Ullan, Elisen tai Sirpojen kanssa kannattaa sopia?

”Setlementissä työtön tapaa ihmisen, jolla on aikaa paneutua hänen asioihinsa. Työtön ei ole vain osa suurta massaa, vaan ihminen, jota halutaan auttaa.”

URA-palveluissa kartoitetaan työnhakijan toiveet, suunnitelmat, osaaminen ja vahvuudet. Hän saa apua monissa työnhakuun liittyvissä asioissa. Työntekijät auttavat häntä esimerkiksi valmistautumaan työhaastatteluihin.

”Työnhaku on raskasta työtä, ja työnhakija voi joutua kuulemaan monta kertaa, ettei tullut valituksi työpaikkaan. Me olemme tukena noinakin hetkinä; kannustamme ja tsemppaamme yrittämään vielä uudelleen”, Sirpa Koivula kertoo.

Työnhakijaa kannustetaan myös kehittämään ja päivittämään omaa osaamistaan.

”URA-palveluista saa siis paljon muutakin kuin työpaikan”, Sirpa Myllyniemi tiivistää.

Työnantaja säästää omaa aikaansa

Työnantajille URA-palveluiden tarjoama tuki merkitsee ajansäästöä. Kynnys työntekijän palkkaamiseen madaltuu, kun URA-palveluiden työntekijä auttaa työnantajaa byrokratian koukeroissa. Työnantajan puolesta selvitetään, mitä erilaisia tukimuotoja on mahdollista käyttää työntekijän palkkaamiseen.

Monet URA-palveluiden kautta työelämään ponnistavat aloittavat työkokeilussa ja siirtyvät sitten palkkatuettuun työhön.

Monipuoliset verkostot hyödyttävät kaikkia

URA-palvelujen työntekijöillä on monipuolinen kokemus työelämästä ja erilaisista työllistämispalveluista. Heillä on asiantuntemusta työllistämisen lisäksi mm. ammatillisesta kuntoutuksessa, kuntouttavasta työtoiminnasta, työpajatoiminnasta ja jopa yrittäjyydestä.

Parinkymmenen vuoden aikana verkostot eri suuntiin ovat laajentuneet ja vahvistuneet.

Yritysten lisäksi monia työpaikkoja löytyy yhdistyksistä, kolmannelta sektorilta. ”Meiltä löytyy myös työpaikkoja, jotka eivät näy TE-toimiston avointen työpaikkojen sivuilla”, Elise Uusi-Pantti mainitsee.

URA-palvelut palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Artikkeli on julkaistu myös Työmarkkinatori.fi-palvelun Vaasan aluesivuilla.