Samtalsgrupp för svenskspråkiga

Samtalsgrupp för svenskspråkiga

Nu börjar det något helt nytt hos oss!
Samtalsgrupp för svenskspråkiga var annan tisdag, med start den 8 september kl 10-11. Gruppen samlas vid Vasa Settlementcenter, Villagatan 1, för att diskutera olika ämnen utgående från deltagarnas önskemål eller kring ett givet ämne. Välkommen med!