Vårens blodtrycksmätningar

Vårens blodtrycksmätningar

Hälsovårdare Gabriella Alanko utför

BLODTRYCKSMÄTNINGAR

I Settlementcentrets utrymmen

ti 11.2.2020 kl 12.30 – 14.00

ti 10.3.2020 kl 12.30 – 14.00

ti 14.4.2020 kl 12.30 – 14.00

ti 12.5.2020 kl 12.30 – 14.00

Ingen tidsbeställning.

Ta ett könummer utanför dörren och vänta i aulan.

Mätningen är gratis. Välkommen!