Vasa Settlementförening avstår från att ordna rehabiliteringsarbete i gruppform

Vasa Settlementförening avstår från att ordna rehabiliteringsarbete i gruppform

Enheten Aura där Vasa Settlementförening sedan 2017 ordnat rehabiliteringsarbete i gruppform stänger sina dörrar vid årskiftet.

När man hittills har kunnat stöda alla klienter relativt jämlikt förutsätter köparen av verksamheten att klienterna i förväg uppdelas i två grupper, de som kan sysselsättas lättare och de som är svårare att sysselsätta.

För den senare gruppen kunde man erbjuda närmast tidsfördriv. Då man dessutom måste befara att verksamheten kan leda upp till 100 000 euro årligt underskott, konstaterade föreningens styrelse att det under dessa omständigheter finns varken funktionella eller ekonomiska förutsättningar att fortsätta verksamheten, säger Vasa Settlementförenings styrelseordförande Harry Swanljung.

Att erbjuda rehabiliteringsarbete för långtidsarbetlösa är en lagstadgad uppgift för städer och kommuner. Vasa stad har köpt tjänsten av Vasa Settlementförening sedan våren 2017.