Hei Setlementin vapaaehtoistyöntekijä, haluatko osallistua tutkimukseen?

Hei Setlementin vapaaehtoistyöntekijä, haluatko osallistua tutkimukseen?

Joensuun yliopistossa opiskeleva Saara Hassinen tekee opinnäytetyötä vapaaehtoistyön tuomasta ja siitä saatavasta hyvästä. Tutkielman tarkoitus on analysoida vapaaehtoistyöstä saatavaa sekä sen tuomaa hyvää. Saara Hassinen kerää aineistoksi kirjoitelmia vapaaehtoisilta, jotka tekevät vapaaehtoistyötä valtakunnallisesti vaikuttavissa organisaatioissa ja järjestöissä.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lähettämällä vastauksesi opiskelijalle, suostut siihen, että hän käyttää sitä tutkimuksensa aineistona. Aineiston kerääminen ja käsittely on täysin luottamuksellista. Kaikki kirjoitelmat käsitellään anonyymeina (=nimettöminä), eikä niistä voida tunnistaa yksittäistä henkilöä. Tutkimusaineisto hävitetään analyysin valmistuttua. Tutkimus on osa Saara Hassisen maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa kasvatustieteen ja psykologian osastolla.

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä suoraaan Saaraan: puh. 0440331571, s.hassinen96@gmail.com

Tutkimuksessa vastataan sähköisellä lomakkeella kuuteen kysymykseen. Huom! Lähetä vastauksesi viimeistään 6.10.2019

Linkki lomakkeeseen: https://forms.gle/Pkim8XMXV47jGmco8