Vastaava hoitaja Hopearantaan

Vastaava hoitaja Hopearantaan

Vaasan Setlementtiyhdistys on vireä, aktiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut yhdistys. Meillä on henkilökuntaa ja vapaaehtoisia noin sadan hengen verran. Toimimme lasten, nuorten, perheiden sekä vanhusten parissa järjestämällä monipuolisia kerho-, ateria- ja asumispalveluita. Kaikessa toiminnassamme panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin.

Nyt etsimme joukkoomme sairaanhoitajaa vastaavan ohjaajan tehtävään Hopearantaan. Hopearanta on tehostetun palveluasumisen ympärivuorokautinen yksikkö. Vastaavalla hoitajalla on kokonaisvastuu asumisyksikön toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta yhdessä henkilökunnan kanssa. Vastaava hoitaja omalta osaltaan ylläpitää työyhteisön hyvää ilmapiiriä ja työntekijöiden sekä asukkaiden hyvinvointia.

Vastaava hoitaja huolehtii toiminnan taloudellisuudesta, vastaanottaa ja tarkistaa laskut, huolehtii sijaisten hankinnasta ja perehdytyksestä. Vastaava hoitaja vastaa lääkehoidon suunnittelusta sekä sen oikeellisuudesta. 

Tehtävään valitulta edellytetään vähintään sairaanhoitajan tutkintoa sekä riittävää kokemusta esimiestyöstä. Arvostamme yhteistyökykyä, perehtyneisyyttä muistisairaiden hoitamiseen sekä päihdealan osaamista.

Hakuaikaa on jatkettu 23.8.2019 asti. Lisätietoja antaa ja hakemukset vastaanottaa toiminnanjohtaja Kirsi Ikäheimonen, kirsi.ikaheimonen@vaasansetlementti.fi.