Auralla on tyytyväisiä asiakkaita

Auralla on tyytyväisiä asiakkaita

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Auran
kuntouttavaan työtoimintaan

Setlementtiyhdistyksen arvot tukevat toimintaa

Jupiter-säätiö vastasi Vaasassa pitkäaikaistyöttömille järjestettävästä kuntouttavasta työtoiminnasta vuoteen 2016 saakka. Säätiön konkurssin jälkeen toiminta siirtyi takaisin Vaasan kaupungille ja edelleen Vaasan Setlementtiyhdistykselle ja sen Aura-yksikölle kilpailutuksen jälkeen toukokuussa 2017.

Emmi Karjanmaa on tutkinut Vaasan ammattikorkeakoululle tekemässään sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyössä, miten kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat kokivat palveluntuottajan vaihtumisen. Karjanmaa keräsi tutkimusaineiston mielipidekyselyillä ja teemahaastatteluilla marraskuussa 2017. Tutkimukseen osallistui 13 asiakasta, jotka olivat olleet kuntouttavassa työtoiminnassa vuodesta 2015 lähtien.

Motivaatio vaikuttaa
kuntoutumiseen

Karjanmaan tutkimuksen mukaan Auran asiakkaat tiedostavat, että kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa asiakkaan arjen- ja elämänhallintaa, lisätä toiminta- ja työkykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja muita työttömyydestä johtuvia kielteisiä vaikutuksia.

Asiakkaiden oma motivaatio vaikutti siihen, miten asiakas koki kuntouttavan työtoiminnan tarkoitusten toteutuvan omalla kohdallaan. Mitä aktiivisempi ja toimintaan sitoutuneempi asiakas oli, sitä enemmän hän koki hyötyvänsä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Vastaajien mielestä erot aiempaan työtoimintaan eivät olleet suuria. Aurassa on enemmän kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä, mutta kaikki toiminta ei ole enää varsinaista työntekoa vastaavaa. Vastaajat kokivatkin saavansa Aurassa enemmän työkaluja elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen edistämiseen.

Enemmistö vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen, työtehtäviin ja työyhteisöön. Auran toimitilat saivat vastaajilta pelkkiä kehuja.

Setlementtiyhdistyksen arvot: lähimmäisyys, yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus, heikoimmassa asemassa olevan ihmisen auttaminen ja erilaisuuden hyväksyminen, tukevat kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä.

Koska Setlementtiyhdistyksen toimintaan kuuluvat myös yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta, työkokeilut sekä palkkatukimahdollisuus, kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla on myös hyvät mahdollisuudet siirtyä mahdollisesti kohti työllistymistä Setlementtiyhdistyksen sisällä.

 

Linkki Emmi Karjanmaan lokakuussa 2018 julkaistuun opinnäytetyöhön: http://www.theseus.fi/handle/10024/153077.